INFORMACJA W SPRAWIE ZAKOŃCZENIA REALIZACJI ZADAŃ W RAMACH:  „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020”

             Gmina Stromiec zakończyła realizację zadań współfinansowanych przy pomocy środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020” pn. „Wyposażenie Koła Gospodyń Wiejskich Stromianki” i pn. „Wiejska strefa integracji”.

W ramach projektu pierwszego zakupiono stroje dla pań – członków Koła Gospodyń Wiejskich Stromianki – 22 szt. (bluzki, spódnice i buty) oraz sprzęt kuchenny (warnik, podgrzewacze gastronomiczne – 2 szt., kociołek gastronomiczny) i aparat fotograficzny. Zakupione stroje przyczynią się do utożsamienia pań z organizacją oraz promocji  regionu. Zakup wyposażenia umożliwi realizację statutowych celów organizacji. Całość zrealizowanego zadania umożliwi zaspokajanie potrzeb mieszkańców w zakresie integracji oraz rozwoju ich kreatywności. W ramach projektu drugiego zakupiono zaplanowane w projekcie wyposażenie, tj. rowerek stacjonarny magnetyczny, grzejnik elektryczny – 2 szt., kurtynę powietrzną oraz siatki na bramki do piłki nożnej. Zakupione przedmioty uzupełnią istniejące wyposażenie, dzięki czemu możliwe będzie pełniejsze wykorzystanie budynku remizy OSP na potrzeby mieszkańców. W ramach zagospodarowania terenu wykonano przy budynku remizy OSP podbudowę tarasu oraz wykonano i zamontowano altanę wraz z podbudową z kostki brukowej. Zakupiono również stół ogrodowy oraz ławki (3 szt.), stojak na rowery i kosz na śmieci. W realizację zadania zaangażowali się mieszkańcy miejscowości, własnoręcznie wykonując altanę ogrodową. Tym samym realizując zakres rzeczowy zadania uzupełniono wyposażenie budynku remizy OSP oraz zagospodarowano teren przy budynku na potrzeby mieszkańców.

Zakres rzeczowy zadań został w pełni zrealizowany. Data zakończenia obu projektów: wrzesień 2020r.

Wróć