Zrealizowanie projektów dofinansowanych w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021’ w Gminie Stromiec

W Gminie Stromiec zakończono realizację trzech projektów dofinansowanych ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021’ w sołectwach: Boska Wola, Piróg oraz Ksawerów Stary.

W sołectwie Boska Wola zrealizowano zadanie pn. „Wyposażenie budynku remizy OSP w Boskiej Woli”. Realizując zakładany cel zadania zakupiono wyposażenie w postaci: stoły, krzesła, firanki i zasłonki, naczynia do zaplecza kuchennego, zmywarka oraz zlew z baterią.

W sołectwie Piróg zrealizowano zadanie pn.: „Dobudowa węzła sanitarnego do budynku OSP Piróg”. Realizując to zadanie dobudowano pomieszczenie, które przystosowane będzie do pełnienia funkcji zaplecza sanitarno-higienicznego.

W sołectwie Ksawerów Stary zrealizowano zadanie pn.: „Strefa integracji w Ksawerowie Starym”. Dzięki programowi MIAS mieszkańcy sołectwa zyskali częściowe ogrodzenie działek gminnych, które wykorzystywane są na potrzeby mieszkańców. Przestrzeń ta służy zaspokajaniu potrzeb integracyjnych, sportowych czy też kulturalnych. Znajduje się tam siłownia zewnętrzna i plac zabaw. Dzięki wykonaniu częściowego ogrodzenia teren ten będzie zabezpieczony przed bezpośrednim sąsiedztwem z drogą krajową nr 48.

 

Wróć