CYFROWA GMINA

PROJEKT "CYFROWA GMINA"

Gmina Stromiec zakończyła realizację programu grantowego „Cyfrowa Gmina” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Program Operacyjny Polska Cyfrowa (POPC) na lata 2014-2020, pakiet REACT-UE.

Więcej...

Informacja altana

Informacja o zakończeniu realizacji zadania w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 na operację pt.
 Budowa wiaty rekreacyjnej w miejscowości Stromiec

 

W dniu 18 listopada 2022 r. zakończyła się realizacja zadania pn. „Budowa wiaty rekreacyjnej w miejscowości Stromiec”, dofinansowanego w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

 

Celem operacji było: Zaspokojenie potrzeb lokalnej społeczności oraz poprawa jakości życia i umożliwienie aktywizacji mieszkańców poprzez rozwój infrastruktury turystyczno - rekreacyjno - sportowej, polegające na budowie wiaty - altany w msc. Stromiec (1 obiekt).

 

Przedmiotem operacji była budowa drewnianej wiaty - altany (1 szt.), zlokalizowanej na działce gminnej, położonej przy ul. Radomskiej w miejscowości Stromiec. Nowopowstały obiekt jest odpowiedzią na potrzebę rozwoju infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, przeznaczonej na zaspokojenie potrzeb mieszkańców. Altana wraz z powstającym nieopodal budynkiem Domu Kultury będzie służyła do organizowania przez Gminną Bibliotekę Publiczną, koła gospodyń wiejskich i inne organizacje pozarządowe oraz kluby sportowe, imprez integracyjnych, kulturalnych, a także będzie zapleczem dla organizowanych wydarzeń sportowych, itp.

 

link do strony LGD ZAPILICZE: https://zapilicze.pl/

Więcej...

Informacja

Informacja o zakończeniu realizacji zadania w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 pt.
Przebudowa boiska sportowego w miejscowości Stromiec

 

W dniu 19 października 2022 r. zakończono realizację zadania pn. Przebudowa boiska sportowego w miejscowości Stromiec, dofinansowanego w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Celem operacji było: Zaspokojenie potrzeb lokalnej społeczności oraz poprawa jakości życia i umożliwienie aktywizacji mieszkańców poprzez rozwój infrastruktury turystyczno - rekreacyjno - sportowej, polegające na przebudowie boiska sportowego w msc. Stromiec (1 obiekt).

Planowana do realizacji operacja obejmowała przebudowę boiska sportowego w miejscowości Stromiec, na które składało się: powiększenie płyty głównej boiska z 60 x 90 na 65 x 100 m, wymiana bramek stalowych na aluminiowe oraz wyposażenie towarzyszące: wiaty dla zawodników rezerwowych oraz dla sanitariuszy medycznych, wykonanie oświetlenia boiska, uzupełnienie nawodnienia boiska oraz montaż układu sterowania dla istniejącego i uzupełnionego systemu nawodnienia, a także wykonanie dojścia do wiat jako chodnik z kostki brukowej.

Zrealizowana operacja jest odpowiedzią na potrzebę rozwoju infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej oraz modernizowania ogólnodostępnej bazy na potrzeby mieszkańców.

link do strony LGD ZAPILICZE: https://zapilicze.pl/

Plakat oraz zdjęcia boiska w (więcej)

 

Więcej...

Artykuł z zakończenia realizacji projektu MIAS

INFORMACJA  W SPRAWIE ZAKOŃCZENIA REALIZACJI ZADAŃ W RAMACH "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021’ w Gminie Stromiec"

W Gminie Stromiec zakończono realizację trzech projektów dofinansowanych ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021’ w sołectwach: Boska Wola, Piróg oraz Ksawerów Stary.

Więcej...

Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021’ w Gminie Stromiec

Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021’ w Gminie Stromiec

Gmina Stromiec podpisała w dniu 18 czerwca 2021 r. trzy umowy na realizację zadań w ramach programu Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021’ w sołectwach: Boska Wola, Piróg oraz Ksawerów Stary.

 

Więcej...

 

INFORMACJA W SPRAWIE ZAKOŃCZENIA REALIZACJI ZADAŃ W RAMACH: „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020”

INFORMACJA W SPRAWIE ZAKOŃCZENIA REALIZACJI ZADAŃ W RAMACH:  „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020”

Gmina Stromiec zakończyła realizację zadań współfinansowanych przy pomocy środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020” pn. „Wyposażenie Koła Gospodyń Wiejskich Stromianki” i pn. „Wiejska strefa integracji”.

Więcej...