Artykuł z zakończenia realizacji projektu MIAS

INFORMACJA  W SPRAWIE ZAKOŃCZENIA REALIZACJI ZADAŃ W RAMACH "Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021’ w Gminie Stromiec"

W Gminie Stromiec zakończono realizację trzech projektów dofinansowanych ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021’ w sołectwach: Boska Wola, Piróg oraz Ksawerów Stary.

Więcej...

Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021’ w Gminie Stromiec

Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021’ w Gminie Stromiec

Gmina Stromiec podpisała w dniu 18 czerwca 2021 r. trzy umowy na realizację zadań w ramach programu Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021’ w sołectwach: Boska Wola, Piróg oraz Ksawerów Stary.

 

Więcej...

 

INFORMACJA W SPRAWIE ZAKOŃCZENIA REALIZACJI ZADAŃ W RAMACH: „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020”

INFORMACJA W SPRAWIE ZAKOŃCZENIA REALIZACJI ZADAŃ W RAMACH:  „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020”

Gmina Stromiec zakończyła realizację zadań współfinansowanych przy pomocy środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020” pn. „Wyposażenie Koła Gospodyń Wiejskich Stromianki” i pn. „Wiejska strefa integracji”.

Więcej...