Gmina Stromiec pozyskała środki na nowe inwestycje

Dofinansowanie 500 000,00 zł

Całkowita wartość inwestycji 500 0000,00 zł

Zadania inwestycyjne realizowane z ww. środków:

  1. Przebudowa mostu na drodze gminnej w miejscowości Pokrzywna.
  2. Przebudowa budynku gminnego w miejscowości Boże.
  3. Przebudowa SUW w Stromcu.

Wróć