Szczegółowa Inwentaryzacja Źródeł Ciepła na terenie gminy

MIESZKAŃCY GMINY STROMIEC

W związku z prowadzaną przez Gminę Stromiec szczegółową Inwentaryzacją Źródeł Ciepła na terenie gminy Stromiec informujemy, że od 17.08.2020 do 31.12.2020r. będą przeprowadzane ankiety z mieszkańcami dotyczące sposobów ogrzewania budynków przez pracowników firmy ENVITERM S.C.

Każdy z ankieterów posiada identyfikator oraz upoważnienie. Autentyczność osób przeprowadzających ankiety można potwierdzić w Urzędzie Gminy Stromiec. Ankietę można wypełnić również online, a w przypadku pytań odnośnie jej wypełniania prosimy o kontakt z konsultantami ENVITERM S.C. pod numerami telefonów:

694 522 645 lub 531 877 335w godzinach 8:00 – 16:00 od poniedziałku do piątku.

Poznanie sposobów ogrzewania budynków na terenie Gminy pozwoli na wprowadzenie programów dofinansowań polegających na zastąpieniu pieców starej generacji, piecami o wyższej sprawności wytwarzania ciepła w celu zmniejszenia emisji szkodliwych pyłów do atmosfery pochodzących głównie z pieców opalanych węglem, a co za tym idzie poprawę jakości powietrza i życia mieszkańców.

Serdecznie zachęcamy do współpracy i wypełnienia ankiet.

„Inwentaryzacja źródeł ciepła na terenie gminy Stromiec” realizowana jest przy pomocy środków z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza Mazowsze 2020”.

Z up. Wójta

/-/ Dariusz Gołębiowski
Sekretarz Gminy

Wróć