Białobrzegi dnia 16.10.2020 r.

RO.6164.23.2020.MF

Urząd Gminy w Stromcu


Starostwo Powiatowe w Białobrzegach informuje, że cechowanie oraz wydawanie świadectwa legalności pozyskanego drewna w lasach stanowiących własność osób fizycznych i wspólnot gruntowych odbywać się będzie w okresie jesienno-zimowym w miesiącach listopad – marzec dwa razy w tygodniu w dniach wtorek i czwartek.
Zgłoszeń należy dokonywać pod numerem telefonu 48 631 34 14 w. 120 lub 796 403 266.
Ponadto informujemy, że szczegółowe informacje w zakresie prowadzenia gospodarki leśnej w lasach stanowiących własność osób fizycznych i wspólnot gruntowych na terenie Powiatu Białobrzeskiego można uzyskać również w Wydziale Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska pokój nr 1, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy urzędu od 7.30 do 15.30 lub pod nr tel. 48 613 34 14 w. 120.
Prosimy o przekazanie informacji osobom zainteresowanym z terenu gminy.

z up. STAROSTY
mgr /-/ Małgorzata Luciak SEKTERARZ POWIATU
Sporządził: Mateusz Fołtyn
tel. 48 613 34 14 (w. 120)

Wróć