APEL O NIEZAŚMIECANIE GMINY STROMIEC

Śmieci w lasach, śmieci na poboczach, śmieci w rowach

Z niepokojem obserwujemy zjawisko zaśmiecania Gminy Stromiec. Samorząd sam nie rozwiąże tego problemu. Potrzebna jest pomoc nas wszystkich. Stąd apel do mieszkańców, by zachowali porządek, sprzątali po sobie, a odpady wyrzucali w miejsca do tego przeznaczone.

W ramach  gminnego systemu gospodarowania odpadami każdy mieszkaniec może oddać firmie odbierającej odpady komunalne dowolną ilość odpadów zmieszanych i segregowanych zgodnie z obowiązującym harmonogramem ich odbioru. Dwa razy w roku wiosną i jesienią  wprost z posesji odbierane są odpady wielkogabarytowe:  stare meble, lodówki, wykładziny itp. Można je również przekazać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
w Stromcu (teren oczyszczalni ścieków) w każdą środę w godzinach 800- 1100.

Obowiązek uporządkowania terenu spoczywa na jego właścicielu lub zarządcy.
Zadbajmy o czystość i porządek w swoim najbliższym otoczeniu, zadbajmy
o estetyczny wygląd naszej gminy.

Dziękujemy tym, którzy już to robią i prosimy, żeby zwracać uwagę na innych.
Jeżeli jesteście świadkami, że ktoś nielegalnie pozbywa się śmieci, zgłoście to natychmiast na policję lub do Urzędu Gminy Stromiec. To od wspólnej troski zależy wygląd naszej małej Ojczyzny. Przyjemniej  jest spacerować w czystym
i schludnym otoczeniu niż między porozrzucanymi papierami, puszkami czy butelkami.

To jak wygląda gmina świadczy o naszej kulturze, ale ma także wpływ na stan środowiska naturalnego i nasze zdrowie.

Stąd apel, byśmy połączyli siły i pokazali tym, którzy śmiecą, że nie ma na to naszego przyzwolenia.

Dziękujemy każdemu, kto przyłączy się do akcji i odpowie na ten apel.

Wójt

/-/ Krzysztof Stykowski

Wróć