Zabytki

I. Neogotycki kościół parafialny pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela (1900 - 1905) wpisany do wojewódzkiego rejestru zabytków (Dec.Nr 285/a/85 z dn. 4.03.1985 r.) Inicjatywa budowy nowego kościoła parafialnego w Stromcu wyszła od Księdza Biskupa sandomierskiego Antoniego Ksawerego Sotkiewicza który w lipcu 1892 roku wizytował parafię. Widząc stary, przyciasny kościół zaapelował do tłumu parafian o budowę nowego kościoła. Zawierzył talentowi organizatorskiemu ks. Niemotko który mimo że przebywał ma probostwie w Stromcu dopiero 15 miesięcy dał się poznać jako dobry gospodarz. Opracowano bardzo szczegółowy kosztorys i rozpoczęto intensywne gromadzenie materiałów ( kamienia, granitowe głazy, cegłę, drzewo, szkło) Fundusze na budowę kościoła był pozyskiwane od parafian z żelazną konsekwencją i na określony czas tak aby budowa nie utknęła w martwym punkcie. Mimo okresowych nieuchronnych napięć parafia podołała wielkim obciążeniom finansowym. Ustalała je komisja powołana pod przewodnictwem ks. Niemotki a ich wysokość zależała od wielkości gospodarstwa. Proboszcz zachęcał także parafian do robocizny na rzecz wznoszonego kościoła.

II. Park w miejscowości Boże XVIII w. wpisany do wojewódzkiego rejestru zabytków ( Nr rej. 627 z 17.12.1957 r.)

III. Rzeźba
z kapliczki przydrożnej w Stromcu - św. Jan NepomucenXIX w. (Dec. Nr 1891/2005 r. z dn. 6.09.2005 r.)

IV. Kościół parafialny p. w. św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Dobieszynie, Gmina Stromiec, Powiat Białobrzeski (lata 1946-49), decyzją MWKZ nr 423/2011 z dnia 19.04.2011 r. w sprawie wpisania zabytku do rejestru zabytków, wpisany do księgi rejestru zabytków nieruchomych województwa mazowieckiego pod nr A-1019.
Pierwszy Kościół pod wezwaniem Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus oraz cmentarz grzebalny został poświęcony w 1935 roku przez Jego Ekscelencję Księdza Biskupa Sufragana Pawła Kubickiego. Kościół ten został zburzony podczas II wojny światowej . Po zakończeniu wojny ksiądz Kazimierz Kniedziałowski podjął dzieło odbudowy świątyni. Nowy kościół również drewniany został zbudowanych według projektu radomskiego inżyniera, głównym budowniczym był Józef Neuman. Kościół poświęcono w 1949 roku dokonał tego ksiądz biskup Jan Kanty Lorek. Kościół architekturą i wnętrzem nie nawiązuje do żadnego stylu. Jest to tzw. ryglówka. Kościół posiada trzy nawy w ołtarzu głównym znajduje się obraz Świętej Teresy od Dzieciątka Jezus na jego zasłonie natomiast obraz Matki Boskiej Niepokalanej.
V. Cmentarz grzebalny w Stromcu został założony pod koniec lat 30-tych XIX wieku zapewne staraniem księdza Michała Kobierskiego, ówczesnego proboszcza parafii w Stromcu. Pierwotnie cmentarz był ogrodzony drewnianym parkanem. Mur z białej ażurowej cegły wzniesiono w drugiej połowie XX wieku. W 1894 roku wzniesiono murowaną kaplicę cmentarną pod wezwaniem Matki Boskiej Śnieżnej z fundacji Józefa i Karoliny Potempskich z Radomia.
Na terenie cmentarza zachowało się wiele cennych nagrobków. Prezentują różne typy, są tam krzyże na cokołach, jest krzyż na skałkach, , płaskorzeźbione stele, kapliczki, kolumny na cokole. Zostały wykonane głównie z piaskowca, ale są też nagrobki żeliwne
i murowane. Najstarsze groby są zlokalizowane w północno - wschodniej w obrębie niewysokiego wzniesienia. Najstarszym nagrobkiem z czytelnymi inskrypcjami są: nagrobek Maksymiliana Maksymiliana Chojnackiego - w formie krzyża ba cokole z około połowy XIX wieku. Drugi to nagrobek Tomasza Kozłowskiego - w formie piaskowcowej, dekoracyjnej steli z krzyżem też z około połowy XIX wieku. Na cmentarzu są pochowani między innymi proboszczowie parafii w Stromcu, właściciele ziemscy, powstańcy styczniowi, żołnierze, którzy zginęli w czasie II wojny światowej. Cmentarz zachował czytelny , oryginalny układ przestrzenno– komunikacyjny oraz charakter krajobrazowy wynikający z położenia i występowania licznego drzewostanu. Cmentarz rzymsko-katolicki stanowi również cenny dokument (materialny i niematerialny) dziejów parafii i miejscowości .