Samorząd - władze gminy

Kierownictwo Urzędu Gminy

1. Wójt Gminy Stromiec - Krzysztof Stykowski
2. Sekretarz Gminy - Dariusz Gołębiowski
3. Skarbnik - Elżbieta Zamkowska
4. Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego - Wiesława Ofiara

Rada Gminy Stromiec - kadencja 2018 - 2023

Radni w kadencji 2018-2023

1. Adach Bernarda Agnieszka
2. Korczak Elżbieta
3. Korczak Karolina
4. Kucharska Bożena Hanna
5. Lusztyk Radosław
6. Mac Danuta
7. Marut Sylwester – Wiceprzewodniczący Rady Gminy
8. Michalski Piotr
9. Ośka Marzena
10. Stachera Mirosława Lidia
11. Sumiński Kamil
12. Tula Albert
13. Wieteska Sławomir Zbigniew
14. Witkowska Regina Janina
15. Ziółkowski Michał – Przewodniczący Rady Gminy

Informacja o terminach przyjęć w sprawie skarg i wniosków: Przewodniczący Rady Gminy Stromiec p. Michał Ziółkowski przyjmuje interesantów w pierwszy i trzeci piatek miesiąca w godzinach 14:30 - 15:30 ( sala narad, pokój nr 15, I piętro)

SKŁADY OSOBOWE STAŁYCH KOMISJI RADY

Komisja Rewizyjna

1. Bożena Kucharska – przewodnicząca
2. Regina Witkowska – członek
3. Piotr Michalski – członek
4. Marzena Ośka – członek
5. Bernarda Adach - członek

Komisja Skarg, wniosków i petycji

1. Kamil Sumiński - przewodniczący
2. Radosław Lusztyk – członek
3. Karolina Korczak – członek

Komisja Budżetowa

1. Elżbieta Korczak – przewodnicząca
2. Albert Tula – członek
3. Sylwester Marut – członek

Komisja Samorządowa

1. Sławomir Wieteska - przewodniczący
2. Mirosława Stachera – członek
3. Danuta Mac – członek