Świetlice

Świetlica Wiejska w Podlesiu Małym

W okresie od czerwca 2013 do grudnia 2013 Gmina Stromiec realizowała projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 pod nazwą Budowa boiska wielofunkcyjnego oraz remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Podlesie Małe.

Celem operacji był wzrost atrakcyjności turystycznej miejscowości i jej estetyki, stworzenie miejsca do spotkań mieszkańców, przyczyniającego się do integracji społeczeństwa oraz promocji tego regionu.

Wartość całkowita projektu: 416 953,47 zł

Wartość dofinansowania (EFRROW): 222 513,00 zł

Zakres operacji obejmował budowę boiska wielofunkcyjnego ze sztuczną nawierzchnią, remont świetlicy wiejskiej, wykonanie chodników i parkingów oraz ogrodzenia terenu. W ramach przeprowadzonego remontu zostały przeprowadzone następujące czynności:

- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej budynku;
- wymiana posadzek;
- adaptacja pomieszczenia gospodarczego;
- gipsowanie;
- malowanie ;
- wymiana dachu;
- wykonanie elewacji.

Nowo wybudowane boisko sprzyja aktywnemu wypoczynkowi, organizacji imprez sportowych. Jak dotąd w miejscowości Podlesie Małe nie było miejsca, w którym młodzież i dzieci mogły spędzać wolny czas. Dzięki przeprowadzeniu tej inwestycji młodzież i dzieci mogą spożytkować swoją energię grając w piłkę nożną, ręczną lub koszykówkę.

Miejmy nadzieję, że mieszkańcy skorzystają z tego wspaniałego miejsca i przyczyni się to do większej integracji społecznej.

Sporządził:
Krystian Wieteska

Świetlica Wiejska w Dobieszynie

W dniu 15 czerwca 2013 r. odbyło się uroczyste otwarcie Świetlicy Wiejskiej w Dobieszynie, przy ulicy Leśnej. W ramach uroczystości przewidziano: uroczyste przecięcie wstęgi przez: Wójta Gminy Stromiec - Krzysztofa Stykowskiego, Wicemarszałka Województwa Mazowieckiego  - Leszka Ruszczyka, Radnego Sejmiku Województwa Mazowieckiego - Zbigniewa Gołąbka, Sołtysa Wsi Dobieszyn - Marię Szatan oraz Księdza Proboszcza parafii Dobieszyn - Józefa Stylskiego, który na prośbę Wójta dokonał poświęcenia tego nowowybudowanego budynku świetlicy.

Dla mieszkańców został przygotowany darmowy grill oraz najlepsza w regionie radomskim grochówka z kuchni polowej. Całość imprezy uświetniła oprawa muzyczna w wykonaniu zespołu ludowego.

W ramach podziękowania za wybudowanie świetlicy dzieci z PSP w Dobieszynie przygotowały program artystyczny, podczas którego zaprezentowane zostały wiersze Jana Brzechwy oraz taniec połączony ze śpiewem.