OstrzeżeniaKomunikat o ryzyku przekroczenia dla pyłu zawieszonego PM10 w dniu 16_03_2021

Komunikat o ryzyku przekroczenia dla pyłu zawieszonego PM10 w dniu 16_03_2021

zgodnie z art. 94 ust. 1b i 1c ustawy Prawo
ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.) oraz
rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 8 października 2019 r. zmieniającym
rozporządzenie w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U.
poz. 1931) Departament Monitoringu
Środowiska GIOŚ przesyła powiadomienie o ryzyku wystąpienia
przekroczenia poziomu alarmowego i informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.

 

Powiadomienie przesyła się celem umożliwienia
realizacji działań określonych w planie działań krótkoterminowych stanowiących
integralną część Programu ochrony powietrza przyjętego uchwałą nr 115/20 Sejmiku
Województwa Mazowieckiego z dnia 8 września 2020 r. w sprawie programu ochrony powietrza dla stref w województwie mazowieckim, w których zostały
przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji
w powietrzu.

Komunikat o ryzyku przekroczenia poziomu alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 w dniu 16_03_2021

Komunikat o ryzyku przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w dniu 16_03_2021

Więcej...

Komunikat o ryzyku przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w dniu 10.03.2021

Komunikat o ryzyku przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w dniu 10.03.2021

zgodnie z art. 94 ust. 1b i 1c ustawy Prawo
ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.) oraz
rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 8 października 2019 r. zmieniającym
rozporządzenie w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U.
poz. 1931) Departament Monitoringu
Środowiska GIOŚ przesyła powiadomienie o ryzyku wystąpienia
przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.

Więcej...

Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu (25-02-2021)

Powiadomienie o przekroczeniu poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu (25-02-2021r.)

Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu (26-02-2021r.)

zgodnie z art. 94 ust. 1b i 1c ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 8 października 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. poz. 1931) Departament Monitoringu Środowiska GIOŚ przesyła powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu informowania oraz o przekroczeniu poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.

Więcej...

Komunikat o przekroczeniu poziomu alarmowego dla PM10 w dniu 18.01.202

Komunikat o przekroczeniu poziomu alarmowego dla PM10 w dniu 18.01.2021

zgodnie z art. 94 ust. 1b i 1c ustawy Prawo
ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.) oraz
rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 8 października 2019 r. zmieniającym
rozporządzenie w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U.
poz. 1931) Departament Monitoringu
Środowiska GIOŚ przesyła powiadomienie o wystąpieniu
przekroczenia poziomu informowania i alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.

Więcej...

Ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu (19.01.2021r)

Ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.

zgodnie z art. 94 ust. 1b i 1c ustawy Prawo
ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.) oraz
rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 8 października 2019 r. zmieniającym
rozporządzenie w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U.
poz. 1931) Departament Monitoringu
Środowiska GIOŚ przesyła powiadomienie o ryzyku wystąpienia
przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.

 

Więcej...