Podmioty wpisane do Rejestru działalności regulowanej
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie
Gminy Stromiec – stan na dzień 31.12. 2020r.

 

 1. JRPER z o. o, Kolonia Warszawska k/ Wygody, Al. Krakowska  108 A, 05-552 Wólka Kosowska, tel. 22 756 16 66
 1. PreZero Serwice Wschód z o.o., ul. Wrocławska 3, 26 - 600 Radom. tel. 48 664 21 29 600 082 800
 1. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych ATK Recykling, ul. Chorzowska 3, 26 - 600 Radom, tel. 48 365 11 40
 1. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe "RADKOM", Spółka z o. o., ul. Wincentego Witosa 76, 26 - 600 Radom, tel. 48 384 76 00
 1. Gabryś Maciej " MA - GA", Jagiellońska 2/138, 26 - 600 Radom, tel.  792 676 356
 1. Zakład Inżynierii Środowiska „IREKo” Bożena Jaroszek, Legęzów 24, 26-652 Zakrzew, tel. 784 301 003
 1. P.U.H. INTERBUD Sp.  z  o.o., ul. Limanowskiego 154, 26 - 600 Radom, tel. 48 33 11 435
 1. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Eko Estetyka, Małecki sp. j, ul. Starokrakowska 137, 26 - 600 Radom, tel. 48 331 58 60 , 048 384 57 30
 2. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „ FART - BIS ” Spółka  z  ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kielcach  25 - 116, ul. Ściegiennego  268 a,tel. 41 348 92 92  
 1. "Clean World" Firma Handlowo- Usługowa Marek Woch, ul. Kasprzykiewicza 45, 05 - 200 Wołomin, Leśniakowizna, tel. 22 787 80 08
 2. "MA-GA" Maciej Gabryś, Michał Gabryś, Daniela Kulińska Spółka Jawna, Powały 4, 26-600 Radom, tel. 792 676 356
 1. HENMAR Z.P.U.H. Henryk Głuchowski, 26-631 Jastrzębia 31,  tel. 48 610 68 51 , 601 408 591