Projekt

Szanowni Państwo,

Miło jest nam poinformować, że w ramach program eko-PROFIT - REcycling to się opłaca, został uruchomiony kolejny projekt który jest skierowany do Sołectw.

 

Poprzez udział w projekcie, Sołectwo:

 • otrzymuje dofinasowanie na statutową działalność (Sołectwo otrzymuje wynagrodzenie za każdy kilogram zebranego sprzętu i baterii),
 • przyczynia się do właściwego zagospodarowania elektroodpadów poprzez organizację dodatkowych miejsc zbiórki zużytego sprzętu oraz baterii i akumulatorów,
 • bierze aktywny udział w podnoszeniu świadomości ekologicznej społeczeństwa w zakresie elektroodpadów

Strona internetowa programu (https://eko-profit.pl/, +48 693 340 425, eko-profit@remondis.pl)

Z poważaniem

 

Zespół eko-PROFIT

+48 693 340 425

eko-profit@remondis.pl

 

Więcej...


Kontrola segregacji

Informacja dotycząca rygorystycznej kontroli segregacji odpadów komunalnych

Informujemy, że od m-ca czerwca br. będą kontrolowane wystawione worki z odpadami.

Więcej...

Odpady rolnicze

Rolnicy Gminy Stromiec

Urząd Gminy Stromiec informuje, że odpady z działalności rolniczej tj. opakowania  po nawozach, opakowania big bag i opakowania z balotów bezpłatnie odbiera firma  ZHU Lobo w Radomiu. Do odbioru odpady powinny być  odpowiednio przygotowane, oczyszczone z  resztek  zawartości, zwinięte w bele lub rolki umożliwiające  ich zważenie. Odpady należy dostarczyć własnym transportem i na własny koszt do siedziby firmy.

Dodatkowe informacje będą udzielane pod nr tel. 048 619 10 20 wew. 202.

Więcej...


Segregacja odpadów komunalnych

Informacja
dotycząca  kontroli segregacji odpadów komunalnych  i  zgodności odpadów

W związku z licznymi nieprawidłowościami w systemie segregacji odpadów komunalnych oraz karami jakie może  ponosić firma odbierająca odpady oraz Gmina Stromiec, informujemy, że będą kontrolowane wystawione worki z odpadami.

Więcej...


Sprzęt elektroniczny

Zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych o których mowa w ustawie z dnia  11 września 2015r. o zużytym sprzęcie elektrycznym  i elektronicznym (Dz. U.  2019 r. poz. 1895 ze zm.) jest zbierany dwukrotnie w ciągu roku   tj. w  kwietniu i październiku. W 2020 r. zbiórkę zorganizowała firma  "MA-GA" Maciej Gabryś, Michał Gabryś, Daniela Kulińska  Sp. jawna,  ul. Powały 4, 26-600  Zakrzew.

Stromiec, dnia 30 kwietnia 2021 r.

Więcej...

Podmioty odbierające odpady

Informacja o podmiotach odbierających odpady z Terenu Gminy Stromiec w 2020 r.

 

Odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Stromiec odbierały niżej wymienione firmy:

 

 1. " MA – GA"Maciej Gabryś, Michał Gabryś, Daniela Kulińska Spółka jawna
  Powały 4,  26 - 600 Radom.
  tel.  792 676 356
 2. .PreZero Serwice Wschód z o.o.,
  ul.Wrocławska 3,  26 - 600 Radom.
  tel. 48 664 21 29 600 082 800
 3. Zakład Inżynierii Środowiska „IREKo” Bożena Jaroszek, Legęzów
  24, 26-652 Zakrzew
  784 301 003

 

Podmioty odbierajace odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych przekazują zmieszane odpady komunalne, odpady zielone oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczone do składowania do instalacji komunalnej Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe "RADKOM" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul.Wincentego Witosa 76, 26 - 600 Radom.

 

Stromiec, dnia 30 kwietnia 2021 r

Opracowała: Barbara Ziółkowska

Więcej...


Podmioty wpisane do Rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Stromiec

 1. JRPER Sp. z o. o, Kolonia Warszawska k/ Wygody

Al. Krakowska 108 A, 05-552 Wólka Kosowska
el. 22 756 16 66

 1. PreZero Serwice Wschód Sp. z o.o.,
 2. Wrocławska 3, 26 - 600 Radom.

tel. 48 664 21 29 600 082 800

 1. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych ATK Recykling,

Chorzowska 3, 26 - 600 Radom,

tel. 48 365 11 40

 1. Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe "RADKOM"

Spółka z o. o., ul. Wincentego Witosa 76,

26 - 600 Radom, tel. 48 384 76 00

 1. Zakład Inżynierii Środowiska „IREKo” Bożena Jaroszek,

Legęzów 24, 26-652 Zakrzew,

tel. 784 301 003

 1. P.U.H. INTERBUD Sp. z o.o.,
 2. Limanowskiego 154, 26 - 600 Radom

tel. 48 33 11 435

 1. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Eko Estetyka, Małecki sp. j
 2. Starokrakowska 137, 26 - 600 Radom.

tel. 48 331 58 60 , 048 384 57 30

 1. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „ FART - BIS ” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kielcach 25 - 116,
 2. Ściegiennego 268 a

tel. 41 348 92 92

 1. "MA-GA" Maciej Gabryś, Michał Gabryś, Daniela Kulińska Spółka Jawna,
 2. Powały 4, 26-600 Radom,

tel. 792 676 356

 1. HENMAR Z.P.U.H. Henryk Głuchowski,

26-631 Jastrzębia 31
tel. 48 610 68 51 , 601 408 591

 1. Usługi Ekologiczne EKO-JAS Krzysztof Janas
  Garno, ul. Kasztanowa 21, 26-625 Wolanów

tel. 48 610 68 51, 601 408 591

 1. Ekola Sp. z o.o.
  1905 Roku 47 lok. 14, 26-600 Radom

tel.48 385 38 87

 

Informacja o osiągniętych przez gminę poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazy

Informacja
o osiągniętych przez gminę  poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia
i odzysku innymi metodami oraz poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia frakcji: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła:

2012 r. – 4,69 %

2013 r. – 15,65 %

2014 r. – 25,97 %

2015 r. – 19,44 %

2016 r. – 15,28 %

2017 r. – 17,54 %

2018 r. -  13,64 %

2019 r. – 26,53 %

2020 r. – 28,68 %

2021r. - 23,79 %

 

Poziom  ograniczenia masy odpadów komunalnych  ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania:

2012r. – 11,81 %

2013r. – 21,09 %

2014r. – 27,04 %

2015r. – 0,00 %

2016r. – 0,00 %

2017 r. – 36,00 %

2018 r. – 21.56 %

2019 r. – 13,43 %

2020 r. – 14,98 %

2021r. - 15,27 %

 

Poziom  recyklingu, przygotowania do ponownego użycia  i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych  i rozbiórkowych  stanowiących odpady komunalne:

2012 r.  – nie zbierano

2013 r. – nie zbierano

2014 r. – nie zbierano

2015r. – 100%

2016r. – 52,37 %

2017 r. – 83,98 %

2018 r. – 80,07 %

2019r. – 65,53 %

2020 r. – 75,00%

2021r. -    0%

 

Sporządziła: Barbara Ziółkowska

Więcej...

Informacja

Informacja o osiągniętych  poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia
i odzysku innymi metodami oraz poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania

Więcej...

Segregacja - poziom recyklingu

Mieszkańcy Gminy Stromiec

Gmina zobowiązana jest do osiągnięcia odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia  oraz odzysku  innymi metodami papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła. Do 31 grudnia 2020 r. –  50 % zebranych selektywnie odpadów.
Aby osiągnąć pozytywne  efekty selektywnego zbierania odpadów, przedstawiamy Państwu zasady optymalnej segregacji odpadów komunalnych zamieszczone na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska.
Najlepszym sposobem  segregowania  odpadów jest umieszczanie ich w oddzielnych pojemnikach (workach):

Więcej...