Informacja

OGŁOSZENIE

W związku z przystąpieniem gminy do Programu Priorytetowego ,,Czyste Powietrze” Wójt Gminy Stromiec zaprasza mieszkańców na spotkanie informacyjne dotyczące  dotacji
z programu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Mieszkańcy zainteresowani udziałem w programie ,,Czyste powietrze” będą mieli okazje uzyskać wszystkie potrzebne informacje od koordynatora gminnego punktu konsultacyjnego oraz przedstawicieli ENERGIAPLUS- firmy zajmującej się doradztwem  w zakresie pozyskiwania dotacji. Program spotkania będzie obejmował takie zagadnienia jak wypełnianie wniosku wraz  z wyjaśnieniem wszystkich jego pozycji, możliwe błędy do popełnienia, wniosek o płatność i załączniki.

Spotkanie odbędzie się 31 maja 2022r. o godzinie 12:00 w Sali Narad Urzędu Gminy Stromiec mieszczącej się na pierwszym piętrze budynku.

WÓJT

/-/Krzysztof Stykowski

Więcej...

Ogłoszenie

OGŁOSZENIE

W związku z przystąpieniem gminy do Programu Priorytetowego ,,Czyste Powietrze” Wójt Gminy Stromiec zaprasza mieszkańców na trzecie  spotkanie informacyjne dotyczące  dotacji z programu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Mieszkańcy zainteresowani udziałem w programie ,,Czyste powietrze” będą mieli okazje uzyskać wszystkie potrzebne informacje od koordynatora gminnego punktu konsultacyjnego oraz przedstawicieli ENERGIAPLUS- firmy zajmującej się doradztwem  w zakresie pozyskiwania dotacji. Program spotkania będzie obejmował takie zagadnienia jak wypełnianie wniosku wraz  z wyjaśnieniem wszystkich jego pozycji, możliwe błędy do popełnienia, wniosek o płatność i załączniki.

Spotkanie odbędzie się 16 marca 2022r. o godzinie 14:00 w Sali Narad Urzędu Gminy Stromiec mieszczącej się na pierwszym piętrze budynku.

Kolejne spotkanie informacyjne w ramach Programu Priorytetowego ,,Czyste Powietrze”  odbędzie się w czerwcu 2022r.  

                                                                                                          WÓJT
                                                                                           /-/ Krzysztof Stykowski

Więcej...