Środowisko

 

Obwieszczenie

OBWIESZCZENIE
MARSZAŁEK WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

na podstawie art. 27 ust. 8 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1683, z późn. zm.) informuje o sporządzeniu projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie podziału województwa mazowieckiego na obwody łowieckie oraz zaliczenia obwodów łowieckich do kategorii, o których mowa w art. 26a ust. 1 ustawy Prawo łowieckie, zwanego dalej „Projektem”, i rozpoczęciu konsultacji z właścicielami i użytkownikami wieczystymi nieruchomości objętych projektem uchwał

Więcej...

Treść pisma GP.6522.9.2021.AG z dn. 06.04.2021 r Starostwa Poawiatowego w Białobrzegach

TREŚĆ pisma GP.6522.9.2021.AG z dnia 06.04.2021 r. Starostwa Powiatowego w Białobrzegach


W związku z realizacją różnych przedsięwzięć na terenie Państwa Miast i Gmin w tym planowanymi liniowymi inwestycjami, uprzejmie proszę o zwrócenie uwagi na kwestie pozyskiwania kopalin (piasku, żwiru, gliny, torfu czy innych kopalin pospolitych) potrzebnych do ich przeprowadzenia.

Więcej...