Środowisko

Komunikat o przekroczeniu poziomu alarmowego dla PM10 w dniu 18.01.2021

Komunikat o przekroczeniu poziomu alarmowego dla PM10 w dniu 18.01.2021

zgodnie z art. 94 ust. 1b i 1c ustawy Prawo
ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.) oraz
rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 8 października 2019 r. zmieniającym
rozporządzenie w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U.
poz. 1931) Departament Monitoringu
Środowiska GIOŚ przesyła powiadomienie o wystąpieniu
przekroczenia poziomu informowania i alarmowego dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.

Więcej...

Ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu (19.01.2021r)

Ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.

zgodnie z art. 94 ust. 1b i 1c ustawy Prawo
ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.) oraz
rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 8 października 2019 r. zmieniającym
rozporządzenie w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U.
poz. 1931) Departament Monitoringu
Środowiska GIOŚ przesyła powiadomienie o ryzyku wystąpienia
przekroczenia poziomu informowania dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.

 

Więcej...