Urząd Gminy Stromiec > Środowisko > POSTĘPOWANIE ZE ZWIERZĘTAMI

W celu ochrony przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku, przypominamy, że utrzymywanie zwierząt domowych nie może być szkodliwe dla innych osób.

Ważne jest by właściciele zwierząt pamiętali o swoich obowiązkach,

a w szczególności:
-
prowadzeniu psów poza swoimi posesjami na smyczy,
-
o stałym skutecznym dozorze nad psami i innymi zwierzętami domowymi,
-
nie wprowadzaniu psów i innych zwierząt do obiektów użyteczności publicznej,
za wyjątkiem miejsc do tego przeznaczonych (lecznice itp.),
- n
ie wprowadzaniu psów na teren placów zabaw.

Ponadto zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt: „Kto utrzymuje zwierzę domowe, ma obowiązek zapewnić mu pomieszczenie chroniące je przed zimnem, upałami i opadami atmosferycznymi, z dostępem do światła dziennego, umożliwiające swobodną zmianę pozycji ciała, odpowiednią karmę i stały dostęp do wody. Zabrania się trzymania zwierząt domowych na uwięzi w sposób stały dłużej niż 12 godzin w ciągu doby lub powodujący u nich uszkodzenie ciała lub cierpienie oraz niezapewniający możliwości niezbędnego ruchu. Długość uwięzi nie może być krótsza niż 3m.

Istotnym jest też problem zwierząt postrzeganych jako bezdomne. Należy pamiętać, że wszystkie psy w większości przypadków mają swoich właścicieli, a pojawiające się „bezdomne psy” to głównie zwierzęta nie odpowiednio dopilnowane przez właściciela. W przypadku gdy właściciel wałęsającego się psa jest znany, należy fakt ten zgłosić na Policję, która ma prawo nałożyć mandat na nieodpowiedzialnego właściciela zwierzęcia.

Czynnikiem wskazującym na „bezpańskość” czy „bezdomność” psa nie może być tylko fakt, że zwierzę pojawia się o odpowiednich porach w danej okolicy, bowiem takie przypadki są szczególnie liczne w okresie godowym zwierząt. Wówczas całe watahy psów potrafią „pilnować” nieruchomości, na terenie której przebywa suka. Niekiedy sytuacja ta trwa do tygodnia albo i dłużej. Niewskazane jest by w tym czasie (wiosna i wczesna jesień) dokarmiać jakiekolwiek wałęsające się psy oraz nadgorliwie zgłaszać interwencję do Urzędu, że pies jest bezdomny. Tym bardziej psów tych nie można zamykać na terenie swojej nieruchomości. Zwierzę w końcu samo odejdzie i wróci do swojego właściciela, o ile nie jest dokarmiane.

Od tych mieszkańców, którzy zapewnili wałęsającemu się psu na terenie swojej nieruchomości schronienie oraz wyżywienie, zgłoszenia odbioru zwierzęcia jako bezdomnego nie będą przyjmowane. Należy pamiętać, że osoba przyjmująca psa do swojego domu, zapewniająca mu opiekę i wyżywienie staje się jego właścicielem. Nie można zapominać także o tym, że w większości przypadków „wałęsające się psy” mają właścicieli, jednak szybko przyzwyczajają się do miejsca gdzie zapewniono im wyżywienie. Postępując jednak w ten sposób (t.j. chwilowo przygarniając psa i dożywiając go)zostanie mu odebrana szansa powrotudo domu .

Gmina Stromiec w 2013 roku na zadania związane z wyłapywaniem „bezdomnych psów” wydałaśrodki budżetowe w wysokości 7257.00 zł. Wyłapano 4 bezdomne psy (3 psy oddano do adopcji, 1 psa umieszczono w schronisku), zaszczepiono 2 suki przeciw cieczce i uśpiono ślepy miot. Wyłapane na terenie gminy bezdomne psy są przede wszystkim oddawane do adopcji. Tylko zwierzęta agresywne, które zagrażają bezpieczeństwu mieszkańców są umieszczane w schronisku ponieważ Schronisko dla bezdomnych zwierząt to chyba najsmutniejsze zwierciadło ludzkiej bzduszności.

 


W wyjątkowych sytuacjach (tylko w razie potwierdzonej bezdomności zwierzęcia oraz w przypadkach zagrożenia zdrowia mieszkańców – gdy pies jest agresywny i atakuje mieszkańców) Gmina podejmie interwencję wyłapania zwierzęcia i oddania do adopcji lub umieszczenia w schronisku. Przypadki faktycznie bezdomnych psów należy zgłaszać telefonicznie lub osobiście w godzinach pracy Urzędu Gminy Stromiec tj. 7.30 - 15.30 a poza godzinami pracy urzędu na Policję. Przekazując zgłoszenie należy podać swoje dane osobowe, miejsce przebywania zwierzęcia oraz nr kontaktowy.

 

Apelujemy o czujność w każdym przypadku ludzkiej nieodpowiedzialności, a także wrażliwość na cierpienie zwierząt, pamiętając, że Zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna

do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę.

 

Dane kontaktowe:

 

1. Urząd Gminy Stromiec

Staniowisko d/s ochrony środowiska

tel. 48 619 10 20 wew.202

 

2. Posterunek Policji w Stromcu

 

tel. 48 613 53 00

 

Wróć