Urząd Gminy Stromiec > Środowisko > Ogłoszenie o konsultacjach społecznych dotyczących projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Stromiec

Ogłoszenie Wójta Gminy Stromiec

w sprawie konsultacji projektu

Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Stromiec

 

Wójt Gminy Stromiec ogłasza konsultacje społeczne projektu „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Stromiec”.

    Z przedmiotowym dokumentem można zapoznać się w Urzędzie Gminy, ul. Piaski 4, 26-804 Stromiec (pokój nr 12), w dniach i godzinach urzędowania, w terminie od dnia 17.11.2015 r. do dnia 01.12.2015 r. oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Stromiec.

 

   Podczas konsultacji możliwe będzie zgłaszanie swoich uwag i opinii w formie pisemnej na formularzu do pobrania poniżej lub dostępnym w siedzibie Urzędu Gminy, ul. Piaski 4, 26-804 Stromiec (pokój nr 12).

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Stromiec - link do pobrania: http://www.ugstromiec.naszbip.pl/upload/files/361447752528-1.pdf

 

Formularz należy:

  • złożyć w formie papierowej w Urzędzie Gminy, ul. Piaski 4, 26-804 Stromiec (pokój nr 12), z dopiskiem „Konsultacje społeczne – PGN”, lub
  • przesłać za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres: Urząd Gminy Stromiec, ul. Piaski 4, 26-804 Stromiec z dopiskiem „Stromiec – konsultacje społeczne PGN”, lub
  • przesłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: justyna.mendelewska@ugstromiec.pl z dopiskiem „Stromiec – konsultacje społeczne PGN”.

 

Formularz zgłaszania wniosków i uwag PGN - link do pobrania: http://www.ugstromiec.naszbip.pl/ogoszenia/news/ogoszenie-plan-gospodarki-niskoemisyjnej-dla-gminy-stromiec

Wyniki konsultacji zostaną udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Stromiec oraz na stronie internetowej Gminy w terminie 7 dni od dnia zakończenia konsultacji.

Zachęcam do czynnego udziału, ponieważ prowadzone działania mają nie tylko charakter informacyjny, ale również będą miały wpływ na dalszy kierunek działań w opracowywanym Planie Gospodarki Niskoemisyjnej.

 

 

 

 

                                                                                             Wójt Gminy Stromiec

                                                                                              Krzysztof Stykowski

Wróć