tl_files/magazyn/Dobieszyn/dobieszyn szkola.jpgPoczątki szkoły w Dobieszynie kształtują się na rok około 1915. Nie było wówczas specjalnego budynku szkolnego. Nauka odbywała się w prywatnych chłopskich mieszkaniach. W tej czteroklasowej szkole uczył tylko jeden nauczyciel. 
Pierwszym nauczycielem był pan Madejski, drugim - pan Krześniak, kolejnym - pan Kuźmierczyk. 
Około roku 1934 uczyło już dwoje nauczycieli - państwo Malinowscy. 
W roku 1937 proboszcz parafii Dobieszyn ks. Kazimierz Kniedziałowski zorganizował komitet budowy szkoły. Do 1939 roku pobudowano dom murowany składający się z dwóch części: 
parterowej, w której mieściły się sale lekcyjne i długi korytarz 
piętrowej, w której mieściły się mieszkania nauczycielskie 

W czasie II wojny światowej budynek uległ dużemu zniszczeniu, gdyż znalazł się na krawędzi walk przyczółka warecko-magnuszewskiego. I ponownie szkoła wróciła pod wiejskie strzechy. 
Po wojnie odbudowano zniszczony budynek.


Pierwszym kierownikiem szkoły został pan Adam Makuch, kolejnym od 1 sierpnia 1955 roku - pan Stanisław Jagielski. Pod jego okiem pracowało już trzech nauczycieli. 
Od 15 listopada 1958 roku kierownictwo 7-klasowej szkoły przejęła pani Janina Sikorska. Grono pedagogiczne liczyło wówczas sześciu nauczycieli. 
W roku 1964 mianowano kierownikiem szkoły pana Janusza Budę. Od roku 1966 była 8-klasową placówką z ośmioma nauczycielami. 
Pan Edmund Szabliński objął kierownictwo w 1973 roku. 
Od 1986 roku stanowisko dyrektora szkoły piastuje obecna pani dyrektor Jadwiga Sekuła. W roku 1999 szkoła ponownie przeszła reorganizację i obecnie jest 6-klasową Publiczną Szkołą Podstawową z oddziałem przedszkolnym. 

Od stycznia 2005. nasza szkoła nosi imię ks. Kazimierza Kniedziałowskiego a 1 września 2005 r. otrzymała sztandar (ufundowany przez Radę Gminy Stromiec) i wreszcie ma wymarzoną nową salę gimnastyczną.