Urząd Gminy Stromiec > Kącik Przedsiębiorcy

WPIS DO CENTRALNEJ EWIDENCJI i INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ JEST BEZPŁATNYINFORMACJA


Urząd Gminy Stromiec informuje, że bezpłatne usługi informacyjne dla przedsiębiorców oraz
osób planujących uruchomić działalność gospodarczą świadczy :


PUNKT KONSULTACYJNY


od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30 w Radomiu, ul. Kościuszki 1
tel. 48 360 00 45
oraz w każdy drugi i trzeci czwartek miesiąca w godz.9:00-13:00 w Kozienicach ,

ul.Kochanowskiego 28


Stromiec, 10.12.2010 r.