Urząd Gminy Stromiec > OGŁOSZENIA > Uchwała Nr XXXIV.252.2018 Rady gminy Stromiec z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Stromiec na stałe okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.

Wróć