Urząd Gminy Stromiec > OGŁOSZENIA > Lokalna Grupa Działania „Zapilicze” informuje o dotychczasowych działaniach i etapie wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020

Wróć