Urząd Gminy Stromiec > Prezentacja Gminy > - Gmina w liczbach

Gmina w liczbach

- Powierzchnia:                                                156 km2

- Ludność (stan na 31 grudnia 2013 r.):     5718 

- Użytki rolne:                                                    8995 ha

- Lasy:                                                               5734 ha

- Gunty zadrzewione:                                      345 ha

 

Sieć dróg:

- krajowe -               około 15,9 km

- powiatowe -         około 42,84 km

- gminne -               134,7 km

 

Wodociągi:                       116,8 km

Stacje wodociągowe:     3

Użytkownicy:                    1485 budynków

 

Kanalizacja:                         47,3 km

Przykanaliki:                         14,7 km

Podłączonych budynków:   568

 

Przydomowe oczyszczalnie ścieków: 672

 

STATYSTYKA LUDNOŚCI W GMINIE STROMIEC (stan na dzień 31 grudnia 2014 r.)

Kobiety     - 2798

- Mężczyźni - 2901

- Razem:       - 5699

 

LUDNOŚĆ GMINY OGÓŁEM W LATACH 2000-2013

Rok

Liczba mieszkańców

2014

5699

2013

5718

2012

5733

2011

5755

2010

5739

2009

5768

2008

5758

2007

5756

2006

5775

2005

5805

2004

5842

2003

5854

2002

5829

2001

5902

2000

5936