Urząd Gminy Stromiec > Kultura i Sport > Koło Gospodyń Wiejskich w Stromcu

 

 1. Jolanta Chyb - przewodnicząca

 2. Michalina Duranc – zastępca przewodniczącej

 3. Milena Szulik- skarbnik

 4. Barbara Ziółkowska- sekretarz

 5. Barbara Kamińska

 6. Alina Piotrowska

 7. Jolanta Róg

 8. Jadwiga Matur

 9. Magdalena Warzywoda

 10. Izabela Chyb

 11. Danuta Romanowska

 12. Justyna Pośnik

 13. Kazimiera Żuchowska

 14. Barbara Duranc

 15. Jadwiga Murawska

 16. Marlena Chmielewska

 17. Teresa Kamińska

 18. Hanna Ofiara

 19. Daniela Szulik

 20. Teresa Wieczorek

 21. Beata Kwiatkowska

Wróć