Na terenie Gminy Stromiec funkcjonuje 23 sołectwa:

 

- Biała Góra - Sołtys Jaworski Roman tel.:604-388-331

 

- Bobrek - Sołtys Karolina Korczak  tel.: 607-592-876

 

- Bobrek Kolonia - Sołtys Matysiak Marek  tel.: 502-594-797

 

- Boska Wola - Sołtys Cichowlas Dariusz  tel.:48/619-20-44   512-260-722

 

- Boże - Sołtys Bartosiak Mirosława  tel.:48/619-21-87

 

- Dobieszyn - Sołtys Maria Szatan    tel.:48/619-51-07

 

- Ducka Wola - Sołtys Elżbieta Cieślak  tel.: 500-568-844

 

- Kolonia Sielce - Sołtys Zakrzewski Józef  tel.:48/619-52-33

 

- Krzemień - Sołtys Bulikowska Elżbieta   tel.: 502-404-665    48/619-21-67

 

- Ksawerów Nowy - Sołtys Górecka Bogusława  tel.:48/619-14-71

 

- Ksawerów Stary - Sołtys Adach Zygmunt  tel.: 500-152-692

 

- Lipskie Budy - Sołtys Zaręba Marian  tel.:48/619-50-18

 

- Małe Boże - Sołtys Sałata Adam  tel.:604-828-182

 

- Niedabyl - Sołtys Sąpor Jerzy  tel.: 692-606-362

 

- Olszowa Dabrowa - Sołtys Ćwiek Rafał  tel.:508 655 577

 

- Piróg - Sołtys Bolesław Matysiak  tel.: 48/619-13-19

 

- Podlesie Duże - Sołtys Wójcik Jerzy  tel.:48/619-51-13

 

- Pokrzywna - Sołtys Sznyra Tadeusz  tel.:48/619-12-58   694-617-326

 

- Sielce - Sołtys Lusztyk Radosław  tel.:48/619-53-77

 

- Stromiec- Sołtys Żuchowska Kazimiera   tel.:48/619-14-48

 

- Stromiecka Wola - Sołtys Wieczorek Henryk  tel.:48/619-11-25

 

- Sułków - Sołtys Edyta Ofiara  tel.: 799-082-047

 

- Marianki - Sołtys Kaliciński Jerzy  tel.:723-464-040

Wróć