Urząd Gminy Stromiec > Prezentacja Gminy > - Historia gminy i osady

Historia osad

Biała Góra – osada powstała w początkach XIX wieku, pierwsza piśmienna wzmianka pochodzi z Tabeli Miast i Wsi Królestwa Polskiego z 1827 roku.

Więcej...

Historia Gminy Stromiec

Stromiecczyzna to kraina leżąca na skraju Puszczy Stromieckiej, częsci Puszczy Kozienieckiej. Gmina Stromiec to jedna z 6 gmin powiatu białobrzeskiego w wojwództwie mazowieckim. W skład gminy wchodzi 23 sołectwa. Gminę Stromiec zamieszkuje 5846 osób (stan na 31.12.2004 r.).

Więcej...

Gmina Stromiec w latach 1939-1945

W dniu 1 września 1939 roku wybuchła II Wojna Światowa. Wkrótce na teren gminy wkroczyły wojska niemieckie. Okupant w dniu 28 listopada 1939 roku wydał zarządzenie „o zarządzie gmin polskich”.

Więcej...

Gmina Stromiec w latach 1934-1939

W 1933 roku dokonano wielu zmian w funkcjonowaniu gmin wiejskich w Polsce. Według nowej ustawy gminnej  zniesiono Zebranie Gminne, czyli zgromadzenie ogółu gospodarzy z terenu gminy.

Więcej...

Gmina Stromiec w latach 1918-1933

W listopadzie 1918 roku Polska odzyskała niepodległość. Odrodzone państwo tworzono z czterech różnych jednostek państwowych (zabór rosyjski, pruski, austriacki i Królestwo Polskie) o różnych tradycjach, językach urzędowych i różnych ustrojach samorządu. Z zewsząd zagrażali wrogowie.

Więcej...

Gmina Stromiec w latach 1915-1918

Latem 1914 roku wybuchła I wojna światowa. Latem 1915 wkroczyły tu wojska austro- węgierskie wypierając Rosjan. Gminy w tym czasie były głównie narzędziem w rękach okupantów. Kontrolowano ludność na wszelkie sposoby. Odtąd władze gminne miały za zadanie przede wszystkim wykonywanie ich zarządzeń.

Więcej...