Urząd Gminy Stromiec > Środowisko > Gospodarka odpadami

Wykaz przedsiebiorców wpisanych do rejestru odbierających nieczystości płynne i odpady komunalne

 -   Wykaz   przedsiębiorców posiadających zezwolenie na  odbiór  i  transport nieczystości  ciekłych z  terenu Gminy Stromiec. Stan na dzień 30 kwietnia 2018 r.

 

Podmioty  wpisane  do  Rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od  właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Stromiec – stan na dzień 30.04.2018 r.

Więcej...

PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK)

                              PSZOK.jpg MIESZKAŃCY GMINY STROMIEC

 W dniu  1  września 2016 r.  w Gminie  Stromiec uruchomiony został  Punkt  Selektywnej  Zbiórki Odpadów Komunalnych tzw. PSZOK.

PSZOK usytuwany jest w Stromcu przy ul. Łąkowej 5 – teren oczyszczalni.

PSZOK  jest czynny w każdą  środę w godzinach  od  8.00 do 11.00 z wyłączeniem dni  świątecznych.

Odpady na  PSZOK będą przyjmowane od  stałych mieszkańców ( z nieruchomości

zamieszkałych) zgodnie z  obowiazującym regulaminem.

Więcej...

Konsultacje społeczne w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stromiec

 

 

Wójt Gminy Stromiec  zaprasza mieszkańców  do wzięcia udziału w  konsultacjach dotyczących przyjęcia  projektu uchwały  w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku  na terenie Gminy Stromiec .

Konsultacje  trwają od 25 października  2016 r.  do 8 listopada 2016 r.

Uwagi i wnioski do projektu uchwały można zgłaszać na formularzu konsultacyjnym dostępnym na stronie internetowej urzędu lub w siedzibie Urzędu Gminy Stromiec,  pokój  nr 17.  Wypełnione formularze można składać  w  Urzędzie lub  drogą elektroniczną na adres ugstromiec@ugstromiec.pl.

                       

                                                                                    Wójt Gminy

                                                                               Krzysztof Stykowski

Więcej...

Konsultacje społeczne w sprawie utrzymania czystości na terenie Gminy Stromiec

Konsultacje społeczne w  sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku  na terenie Gminy Stromiec

Wójt Gminy Stromiec  zaprasza mieszkańców  do wzięcia udziału w  konsultacjach dotyczących przyjęcia  projektu uchwały  w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku  na terenie Gminy Stromiec .

Konsultacje  trwają od 22 kwietnia 2016 r. do 6 maja 2016 r.

Uwagi i wnioski do projektu uchwały można zgłaszać na formularzu konsultacyjnym dostępnym na stronie internetowej urzędu lub w siedzibie Urzędu Gminy Stromiec,  pokój  nr 17.  Wypełnione formularze można składać  w  Urzędzie lub  drogą elektroniczną na adres ugstromiec@ugstromiec.pl.

 

 

Wójt Gminy Krzysztof Stykowski

Więcej...

Poniżej znajdą Państwo Informacje dotyczące segregacji odpadów oraz wprowadzanej kontroli segregowanych odpadów od 1 stycznia 2016 r wraz z harmonogramami ich odbiorów.

Informacja stawki opłat za śmieci

INFORMACJA

Urząd Gminy informuje, że zgodnie z Uchwałą Rady Gminy nr XXXIV.229.2014 z dnia 14 lutego 2014 r. od 1 kwietnia 2014 r. obowiązywać będą nowe stawki opłat za odpady komunalne. Uwzględniając wnioski mieszkańców zróżnicowano stawkę opłaty pod względem ilości mieszkańców zamieszkujących nieruchomość i segregujących odpady.

Więcej...

Rejestr działalności regulowanej

Podmioty wpisane do Rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych odwłaścicieli nieruchomości Gminy Stromiec

1.JARPER Sp. z o.o, Kolonia Warszawska k/ Wygody
Al. Krakowska 108 A, 05-552 Wólka Kosowska
tel. 22 756 16 66

Więcej...

Nowe zasady zbiórki odpadów komunalnych

Nowe zasady zbiórki odpadów komunalnych
Informacja dla Mieszkańców Gminy Stromiec

Wójt Gminy Stromiec informuje, iż z dniem 1 stycznia 2012 r. rozpoczął się proces wdrażania znowelizowanej ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (zmiana ustawy - Dz. U. z 2011 r. Nr 152, poz. 897). Gminy mają czas do połowy 2013 roku na wprowadzenie na swoim terenie nowego systemu zarządzania odpadami.

Więcej...