Urząd Gminy Stromiec > Archiwum > Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań pożytku publicznego

Informujemy, że ogłoszenie wyników otwartego konkursu na wsparcie realizacji zadań pożytku publicznego z zakresu kultury fizycznej i sportu oraz z zakresu porządek i bezpieczeństwo publiczne oraz przeciwdziałanie patologiom dostępne jest pod podanym niżej linkiem.

 

http://e-bip.pl/4DMETHOD/UpdateVariableURL/vInfpar/vHowLong/814494/24654/%23%2383830152.3

Wróć