Urząd Gminy Stromiec > Archiwum > Informacja o II przetargu ustnym nieograniczonym

Informujemy, że w dniu 11 czerwca 2013 r. został ogłoszony II przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Stromiec.

Treść ogłoszenia znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej pod podanym niżej linkiem:

 

http://e-bip.pl/4DMETHOD/wwwShowUchw/98768/%23%23544673776.0

Wróć