Urząd Gminy Stromiec > Aktualności > Zanieczyszczenia powietrza - zachowaj środki ostrożności!